ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ

MM ordinace s.r.o.
Gen. Svobody 413
Milevsko
39901

Telefon:........382 526 077
Mobil:...........737 972 428
WhatsApp....737 972 428
mmordinace@centrum.cz

 

Vážení návštěvníci naší ordinace,

oznamujeme, že je u nás běžný chod ordinace. Vzhledem k celosvětové koronavirové pandemii jsme nuceni provoz přizpůsobit zvýšeným hygienickým požadavkům doporučeným MZ ČR, proto jak pacientů, tak personálu se týkají určitá omezení pobytu v našich vnitřních prostorech.

Každý návštěvník naší ordinace se musí předem objednat – přes naše webové stránky (www.mmordinace.eu) nebo telefonicky (viz telefonické konzultace 14.00-15.00 hod). Při akutních obtížích vás žádáme o telefonický kontakt předem, nejlépe v době kolem 10.00 hodin.

Žádáme vás, abyste dodržovali časy, kdy jste objednaní, po vašem vyšetření již bývá připraven další pacient na určitý čas.

Naše čekárna i ordinace jsou vnitřní prostory, ve kterých je nadále nutno nosit roušku přes nos a ústa. Sundat ji můžete pouze na vyzvání zdravotnického personálu.

V čekárně i ordinaci by nemělo dojít k přítomnosti více než 3 pacientů současně. Z toho důvodu nyní nevstupujte do čekárny automaticky jako dříve, ale dle času objednání vstupujte teprve tehdy, když jiný pacient z čekárny právě vychází.

Při vstupu do čekárny si vydezinfikujte ruce dezinfekcí umístěnou na stolečku a můžete usednout do křesla a vyčkat vyzvání sestry.

Délka pobytu u nás by měla být do 15 min, maximálně 30 min při řešení neodkladných problémů

Pořadí pacientů určuje zdravotnický personál převážně dle objednání pacientů. V průběhu ordinační doby však budeme vnitřní prostory opakovaně dezinfikovat, abyste se zde cítili v bezpečí. Taktéž vyřizujeme část nutných telefonátů, proto je možné ev. nečekané prodloužení čekací doby.

Pokud máte některé příznaky nachlazení (zvýšená teplota, kýchání, rýma, kašel, únava), žádáme vás, abyste do ordinace nejdříve zatelefonovali, abychom se domluvili na čase vašeho ošetření. Potenciálně infekční pacienty budeme ošetřovat hlavně v druhé polovině ordinační doby.

Samozřejmostí je krytí nosu a úst rouškou, kýchání a kašlání do kapesníku i při přítomnosti roušky.

Po skončení každé ordinační doby musíme řádně dezinfikovat zdravotnické předměty, povrchy a vnitřní prostory našeho zdravotnického zařízení, proto upravujeme telefonické konzultace na dobu: 14.00 – 15.00 hod. (dosud bylo 13.30-14.30 hod.)

Můžete také pokračovat v zavedené ordinaci z doby nouzového stavu. Tj. pokud vaše zdravotní problémy nevyžadují přímo osobní návštěvu u nás, lze je řešit prostřednictvím mailu, telefonátu (viz telefonické konzultace 14.00-15.00 hod) či jinak dohodnutým způsobem.

Těmito opatřeními chráníme vás, naše pacienty, abyste nepřicházeli do styku s ev. infekcí a minimalizujete tak riziko nemoci u vás osobně. Chráníme také zdravotnický personál, abychom ev. nebyli nuceni přejít do režimu karantény či léčení a tím bychom vám nemohli poskytovat zdravotnickou péči.

                                 ZÁSADY  PROVOZU  V  NAŠÍ  ORDINACI  OD 1.7.2020 :

Každá vaše osobní návštěva v ordinaci musí být předem ohlášená – objednejte se nebo zatelefonujte.

Noste roušky přes nos a ústa, při vstupu do čekárny si dezinfikujte ruce – dezinfekce je na stolku v čekárně.

(Sundat roušku lze  pouze na pokyn našeho zdravotnického personálu)

Do čekárny vstupujte pouze tehdy, když jiný pacient odchází. Do té doby vyčkejte na chodbě.

Maximální počet klientů v čekárně – 3 klienti. Při čekání dodržujte odstup 2 m.

Pobyt u nás omezte na nejnutnější dobu, zbytečně se zde nezdržujte.

Pacienty s podezřením na infekční onemocnění ošetřujeme po předchozí telef. domluvě.

Nadále je platná i možnost distančního způsobu řešení vašich zdravotních obtíží – využijte mail, naše webové stránky, telefon.

 

 

MUDr. Monika Dvořáková

zdrav. sestra Jana Řežábková

www.mmordinace.eu, e-mail: mmordinace@centrum.cz 

tel .: +420 382 526 077, +420  737 972 428