ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ

MM ordinace s.r.o.
Gen. Svobody 413
Milevsko
39901

Telefon:........382 526 077
Mobil:...........737 972 428
WhatsApp....737 972 428
mmordinace@centrum.cz

Když potřebujete vystavit pracovní neschopnost:

18.02.2014 00:11

Při vystavování  PN je nutno nahlásit zdravotní sestře tyto údaje (prosíme, abyste si je vždy předem připravili):

  • Jméno a příjmení, datum narození (rodné číslo)
  • Adresa místa, kde budete v době pracovní neschopnosti pobývat

(Tato adresa nemusí být shodná s trvalým bydlištěm, ale na této udané adrese se musíte zdržovat po celou dobu trvání pracovní neschopnosti. Pouze ve vyjímečných případech lze tuto adresu měnit a to při dlouhodobém trvání PN,je však nutno toto hlásit na OSSZ v naší ordinaci.)

  • Přesný název vašeho zaměstnavatele a jeho sídlo
  • Funkce, kterou v zaměstnání vykonáváte

 

! Žádáme vás, abyste všechny tyto údaje měli připravené, pokud k nám přicházíte na vyšetření a předpokládáte, že bude vystavena PN. Urychlíte tak postup při vašem ošetřování a chod celé ordinace.

! U osob OSVČ musíte vědět, zda na vystavení PN máte nárok, předejdete tak problémům se stornováním PN, která vystavena neměla být.

Upozornění:

  • Upozorňujeme pacienty na PN, aby dbali na dodržování léčebného režimu, zaměstnanci OSSZ (Okresní  správa sociálního zabezpečení) docházejí na vaše uvedené adresy ke kontrole.
  • Pokud máte rozepsány vycházky (při dlouhodobé PN), dbejte na dodržování jejich časového rozvrhu, jinak se vystavujete problémům s vyplácením dávek sociálního zabezpečení.
  • Nemocenské vám náleží od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Po dobu prvních 2 týdnů PN vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy.
  • V případě dlouhodobé PN  je nutné předkládat potvrzení lékaře o trvání PN, tzv. lístek na peníze, 1x měsíčně tento odevzdáte svému zaměstnavateli.
  • Většinu dávek nemocenského pojištění zpracovávají OSSZ do 10 dnů, pro optimální průběh vyřízení  a včasnou výplatu dávky je nutná součinnost zejména zaměstnance, zaměstnavatele a OSSZ. Lhůtu pro výplatu dávek nemocenského pojištění stanovuje zákon č. 187/2006Sb. do jednoho měsíce od data, kdy zaměstnavatel odevzdal doklady příslušné OSSZ.

S dotazy k nemocenskému a průběhu vyřizování konkrétního případu se lidé mohou obracet na příslušnou OSSZ nebo telefonicky na call centrum pro nemocenské pojištění na tel. 840 406 040.