ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ

MM ordinace s.r.o.
Gen. Svobody 413
Milevsko
39901

Telefon:........382 526 077
Mobil:...........737 972 428
WhatsApp....737 972 428
mmordinace@centrum.cz

NEINVAZIVNÍ MONITOR KREVNÍHO TLAKU PRO ZÁZNAM NA 24 HOD.

28.04.2015 13:40

Pro naše pacienty jsme zakoupili do ordinace další diagnostický přístroj - neinvazivní monitor krevního tlaku pro záznam na 24 hodin. Tento přístroj/záznamník tlaku je doporučen (a zároveň zdravotními pojišťovnami schválen) pro užití u pacientů s obtížemi týkajícími se krevního tlaku, kteří splňují určitá indikační kritéria.

Přístroj (přezdíván též jako „tlakový holter“) nám pomůže lépe nastavit u vás, našich pacientů, léčbu tlaku „šitou na míru“, pomůže odhalit eventuelní nedostatečnou léčbu tlaku, nebo naopak maskované zvýšení či snížení tlaku, které se projevuje jen při jednom měření v ordinaci, a jiné obtíže týkající se krevního tlaku.

Věříme, že přístroj bude dobře sloužit a přispěje k Vaší spokojenosti.

 

Instrukce pro pacienta

Přístroj, který jsme Vám právě zapůjčili, je neinvazivní monitor krevního tlaku s automatickým cyklováním pro záznam na 24 hodin. Tento přístroj/záznamník tlaku zaznamenává hodnoty krevního tlaku během běžných denních aktivit.

Přístroj jsme zakoupili, aby sloužil všem našim pacientům, kteří jej potřebují, žádáme vás proto, abyste nám ho vrátili ve stejném stavu jako při jeho převzetí od nás.

 

Při užívání přístroje:

 • neodnímejte kryt přístroje a nijak do něj nezasahujte

 • nepoužívejte přístroj ve výbušném, hořlavém, vlhkém nebo mokrém prostředí

 • dbejte na to, aby nedocházelo k deformování vzduchové hadičky

 • pokud se manžeta na paži do 3 min po nafouknutí nevyfoukne, pak je nutno ji odejmout z paže

 • pokud by se po nasazení manžety projevila na paži vyrážka, zarudnutí, či jiná alergická reakce, pak je nutno ji odejmout z paže

 

Činnost přístroje/záznamníku:

 • Manžeta na paži je nafukována automaticky ve stanovených intervalech – obvykle po ½ hodině přes den a po 1 hodině přes noc.

 • V průběhu 24 hod. měření si, prosíme, zaznamenávejte na druhou stranu tohoto listu své aktivity, zvláště čas různých činností, rozrušení, fyzických aktivit, klidových aktivit, čas usínání a vstávání.

 • Po ukončení záznamů načteme v ordinaci uložená data do našeho počítače a poté vyhodnotíme.

 

Upozornění:

 • Pokud záznamník spustí záznam, měli byste se vyhnout pohybu a změn polohy těla, pokud Vám to situace dovolí, tj. při chůzi se zastavit a setrvat v klidu vestoje, vsedě, vleže.

 • Při snímání tlaku je nutno uvolnit paži a držet ji volně podél hrudníku, nehýbat se a nemluvit.

 • Přístroj ze sebe neodpojujte, a to ani v noci (výjimka při výše uvedených případech).

 • S přístrojem se nesprchujte a nekoupejte.

 

Vyhodnocení:

Po ukončení záznamů načteme v ordinaci uložená data do našeho počítače. Poté výsledky vyhodnotíme a sdělíme Vám je současně s navrhovanou eventuelní léčbou v termínu, na kterém se spolu domluvíme.

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi

MM ORDINACE, S.R.O.