ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ

MM ordinace s.r.o.
Gen. Svobody 413
Milevsko
39901

Telefon:........382 526 077
Mobil:...........737 972 428
WhatsApp....737 972 428
mmordinace@centrum.cz

Objednávání k praktickému lékaři

17.03.2014 22:40

Objednávání k praktickému lékaři

K vyšetření v naší ordinaci se od roku 2012 pacienti objednávájí.

Snažíme se dodržet všechny vaše časy objednání. Vzhledem k charakteru a chodu oddělení praktického lékaře však může dojít k posunutí času objednání, někdy i o delší časový interval. Může k tomu dojít z více příčin:

·         Do ordinace se dostaví pacienti, kteří potřebují vzhledem k charakteru svého onemocnění naše akutní-přednostní ošetření.

·         Čas ošetření některého z předchozích pacientů se prodlouží závažností nebo komplikacemi jiného jeho onemocnění.

·         Technické poruchy - výpadek proudu, vody, počítačové techniky,…

·         Jiné nepředvídatelné situace.

V těchto případech pak dojde ke zdržení a posunu objednaných pacientů. Prosíme vás všechny o pochopení a toleranci v těchto situacích.

Může se někdy stát i vám či vašim blízkým, že budete potřebovat akutní ošetření a pak budou čekat ostatní objednaní pacienti.

Jestliže by toto nebylo pro někoho přijatelné, pak mu nemůžeme zajistit vzájemnou dobrou spolupráci s naší ordinací a doporučujeme zvážit změnu praktického lékaře.