ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ

MM ordinace s.r.o.
Gen. Svobody 413
Milevsko
39901

Telefon:........382 526 077
Mobil:...........737 972 428
WhatsApp....737 972 428
mmordinace@centrum.cz

PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY DO ZAMĚSTNÁNÍ

12.01.2015 22:18

Upozorňujeme klienty, kteří jsou registrovaní v naší ordinaci, že běžné prohlídky do zaměstnání lze v naší ordinaci provádět pouze pro pracovní kategorii č. 1, kterou určuje váš zaměstnavatel.

Od pracovní kategorie 2 a výše včetně pracovních rizik je dle zákona zaměstnavatel povinen uzavřít smlouvu s určitým praktickým lékařem shodným pro všechny zaměstnance.

 

Pokud jste obdrželi od vašeho zaměstnavatele doporučení k provedení prohlídky do zaměstnání k nám jako svému registrujícímu praktickému lékaři, pak je nutno se dostavit s příslušným formulářem od zaměstnavatele, jinak nemůžeme prohlídku provést.

 

Podle příslušného zákona je nutno mít formulář obsahující následující údaje:

Zaměstnavatel: Název, sídlo, IČ, DIČ

Zaměstnanec: Jméno, příjmení, titul, vykonávaná funkce, kategorie, ev. rizika práce, orientačně popis prováděné práce

Potvrzení o převzetí posudku zaměstnancem, potvrzení o možnosti odvolání proti posudku.

 

Příslušný formulář dle platných předpisů vám zajistí váš zaměstnavatel.